Сѐ на едно место

Paket.mk е онлајн супермаркет

Пазарете од дома, од работа или од каде било. Преку 15,000 супермаркет производи, вклучувајќи и деликатеси од најдобрите локални продавници.

Сѐ на едно место

Достава за 2 часа од сега, бесплатнo за нарачки над 1200

Одберете едночасовен термин за достава најрано за 2 часа од моментот на нарачување. Бесплатна достава за сите нарачки над 1200 денари на целата територија на Град Скопје.

Сѐ на едно место

Гарантираме квалитет или враќаме пари назад

Paket.mk ќе ви понуди замена во најбрз можен рок, ќе ги рефундира средствата или ќе ви понуди друг тип на соодветно обештетување. Гаранцијата важи за сите производи.