Категории

Продавај на Paket.mk

Подготвени сте за продажба? Ние се погриживме за сите потребни алатки, вие единствено треба да започнете.

Започни со продажба сега!

...
...

Најголем онлајн супермаркет и marketplace во Македонија.

Флексибилност и можност за избор на модел за соработка.

...

Гаранција за квалитет, 100% корисничко задоволство или рефундација на средства.

360° услуга: наплата, достава и 12 часовна корисничка поддршка, 6 дена во неделата.

...

Сопствена платформа и дистрибутивен центар за е-трговија.

Сопствена достава и автоматизиран систем за доделување рути.

...

Модерна платформа, оптимизирана за мобилни уреди.

Финансирани попусти за дополнителна заработка.

Често Поставувани Прашања

Кој може да продава на Paket.mk?

Сите трговски друштва освонани од домашни, странски, физички или правни лица во Република Северна Македонија можат да ги продаваат своите производи преку платформата на Paket.mk.

Кои производи може да се продаваат на Paket.mk?

На Paket.mk може да се продаваат сите производи кои вообичаено се среќаваат во супер маркет или трговски центар, како и специјализирани производи и опрема.

На Paket.mk не може да се продаваат производи за кои законот предвидува специјализирани продажни локации кои се одобруваат од државните органи; пример: одредени категории на лекови, пиратерија, илегални субстанци, оружје и др.

Кои се можните модели на соработка со Paket.mk?

Marketplace модел

  • Ја преземаме робата од ваша локација секој ден во договорен термин. Трошокот за едно преземање е 49 денари.
  • Добивате увид во нарачките и количината на роба што треба да ја преземеме во наредниот договорен термин.
  • Имате одговорност да ги делистирате производите кои ги немате на залиха од Пакет.мк. Ова може да го направите сами, а доколку вашиот систем го поддржува тоа, постои можност за автоматска синхронизација на залихите.

Супермаркет модел

  • Вашата роба ја складираме во нашиот магацин, без трошоци за преземање.
  • Во зависност од количината и волуменот на роба, плаќате трошоци за складирање
  • Paket.mk раководи со залихата и нејзиното распределување.
Како се формира цена на производ?

Секој трговец кој пласира производи преку Marketplace моделот е задолжен да пополни Excel табела со малопродажни цени за објава кон крајните корисници. Цените се формираат и доставуваат до Paket.mk на следниот начин: Основна цена + договорен % на рабат за Paket.mk + ДДВ = малопродажна цена кон краен корисник.

Како се пресметува и фактурира цена со попуст?

При промоции и попусти кон крајните купувачи, Paket.mk го наплаќа својот % на рабат на намалената цена објавена кон крајниот корисник. Намалена цена + договорен % на рабат за Paket.mk + ДДВ = малопродажна цена кон краен корисник.

Како се одредува терминот за подигање на нарачки?

Терминот за подигање на нарачки е предмет на договор помеѓу Paket.mk и трговците. Договорениот термин (pick-up slot) се внесува во системот кој Paket.mk го користи за достава. Paket.mk не дозволува нарачка на вашите производи во истиот ден доколку договорениот термин за подигање е поминат.

Како се следат направените нарачки за кои е потребна подготовка?

По влистување на производите на секој Marketplace трговец, Paket.mk овозможува пристап преку е-маил и лозинка до кориснички профил на трговецот преку кој може да се следат нарачките за подигање.

Како се постапува со збирни дневни нарачки и подигање?

Paket.mk ги подигнува дневните нарачки за крајните корисници во договорен термин (pick-up slot) во текот на денот во кој се врши достава. Вообичаено, трошокот за подигнување изнесува 49 денари по термин, без разлика на бројот на нарачки подготвени за подигање.

Кога и како се подготвуваат испратници и фактури за производите?

Испратниците може да се подготвуваат со секое подигнување на дневниот збир на нарачки, но фактурирањето за сите производи се одвива еднаш месечно. Испратниците служат за двојна проверка и полесна евиденција на претходно остварените продажби.

Како да се спакуваат производите кои Paket.mk ги подига?

Секоја нарачка се пакува во амбалажа на самиот трговец (ќеса, хартиена ќеса, кутија, итн) и на неа се обележува бројот на нарачката од системот на Paket.mk.

Колку чини влистување на производи на Paket.mk?

За првата година од соработката Paket.mk не наплаќа влистување на производи. По првата година влустувањето на до 10 производи месечно (120 производи годишно) останува бесплатно.

Кои податоци се неопходни за влистување на производи на Paket.mk?

Секој трговец добива Excel табела, со внесен пример, во која е потребно тој самиот да ги пополни неопходните податоци. Во оваа Excel табела ќе бидат вклучени листа на категории и карактеристики кои ќе може да ги назначите на вашите производи. По договор, можно е и додавање на нови категории и карактеристики. Овие податоци се испраќаат до Paket.mk кој е одговорен за нивно внесување и влистување на веб сајтот.

Задолжителни податоци за влистување се: „Име на производот“, „Опис“, „Фотографија“, „Цена“, „Категории“ и „Карактеристики“. Опционални податоци се: „Баркод“, „Идентификатор“.

Описот е задолжителната декларација за производот пријавена во Државниот пазарен инспекторат на македонски јазик.

Фотографијата е со минимална резолуција од 750x750px на бела позадина и без watermark.

Цената е вкупната регуларна цена која ја плаќа крајниот купувач.

Во колоната категории ги внесувате сите категории во кои ќе биде влистан вашиот производ. Пример за производ - Бисквити од брашно од спелта: „десерти и грицки“, „бисквити и колачи“, „здрава храна“. Paket.mk го задржува правото да ја промени категоризацијата на вашиот производ доколку смета дека тоа е потребно.

Во колоната карактеристики ги влесувате сите карактеристики кои дополнително го опишуваат производот. Пример за производ - Бисквити од брашно од спелта:„органски“, „вегански“, „вегетеријански“, „безглутенски“. Paket.mk го задржува правото да ги промени карактеристиките на вашиот производ доколку смета дека тоа е потребно.

Опционалните колони Баркод и Идентификатор се користат за евентуална автоматска синхронизација на залихите со вашиот WMS/e-commerce систем.

Пристап до панелот за трговци се овозможува на сите marketplace трговци чии производи се подигнуваат спакувани во договорен термин и локација. На овој панел може да ги следите продажбите, да ги листирате/делистирате вашите производи, и да следите кои нарачки треба да се подготват до следниот термин за преземање.

Која е минималната резолуција на фотографии за влистување на Paket.mk?

Минимална резолуција 750x750 пиксели на бела позадина, а идеална резолуција е 1000x1000 пиксели.

Како еден производ да се појавува во повеќе од една категорија на производи на Paket.mk?

За Paket.mk да го прикаже Вашиот производ во повеќе од една категорија, потребно е да ги наведете сите категории во кои припаѓа во соодветната колона во Excel табелата.

Какви маркетинг соработки се возможни со Paket.mk, со колкав маркетинг буџет и на колкав временски интервал?

Paket.mk овозможува флексибилна рамка на маркетинг можности кои вклучуваат: закуп на банер на насловна страна, закуп на банер во рафт, позиционирање на производ и препорачан бренд во рафт.

Минималниот временски интервал за закупување на маркетинг простор преку банери на Paket.mk изнесува една недела за банер на почетната страна и еден месец за банер во рафт, додека цената се разликува во зависност од периодот на годината.

По барање, Paket.mk изработува наменски маркетинг план во посакуван временски интервал и со расположливиот маркетинг буџет на компанијата.

Чија одговорност е креативната подготовка на банерите кои се објавуваат на Paket.mk?

Креативната подготовка на банерите кои се поставуваат на Paket.mk ја врши трговецот. Сепак, на барање на трговецот, Paket.mk нуди креативна подготовка на банери за објавување и за истите наплаќа финансиски надомест во износ од 3,000 денари + ДДВ за еден банер.

Кои се димензиите на банери кои се објавуваат на Paket.mk?

Банер на почетна страна: 730 x 292 px

Банер во рафт: 1200 x 140 px

Како се фактурира договорениот буџет за маркетинг?

Вообичаено, по усвојување на динамички план започнува реализација на маркетинг планот, a со објавување на првата активност, се фактурира целосниот износ на маркетинг буџетот кон трговецот.

Контакт

За дополнителни прашања, Ве молиме контактирајте нè на:

  • За supermarket: supermarket@paket.mk
  • За marketplace: marketplace@paket.mk

Започни со продажба сега!

...