САКАТЕ ДА ВРАТИТЕ ДЕЛ ИЛИ ЦЕЛА НАРАЧКА?

Нема проблем. Согласно правната регулатива и правилата на Paket.mk потрошувачот има право да ги врати купените производи во рок од 15 дена или до датумот до кога производот може да се употребува (до рокот на траење).